Mijn tips

Modellen voor coaching in en buiten het onderwijs

  1. Een POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) helpt om te komen tot het formuleren van werkpunten en tot het stellen van doelen.
  2. Een SWOT-analyse geeft een overzicht van sterktes en zwaktes en focust op zowel interne als externe gebeurtenissen.
  3. Het GROW-model (Goals-Reality-Options-Will) is een vierstappenplan dat na een coachinggesprekken concrete resultaten kan opleveren.
  4. De PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act) ondersteunt je in het doelgericht nastreven van kwaliteit in je werk (als lesgever).
 

Bekijk de vorige tips:

  • De 10 geboden voor computer ethiek (Computer Ethics Institute)
  • 4 sites met concrete, didactische tips
  • Met je leerlingen naar een computerklas in 11 tips