DIACONIE

Taak en opzet

Ook en juist omdat we geloven dat Jezus voor ons de Weg is ten leven, kunnen we niet werkloos blijven toezien wanneer de mensen rondom ons in nood zijn of in de problemen zitten.

De diaconie is een kerntaak van ons gemeente-zijn. Want 'de kerk is pas kerk als zij er is voor anderen'. (D. Bonhoeffer). Op die manier kunnen we gaande-weg het koninkrijk van onze Heer een beetje werkelijkheid helpen worden. Tegelijkertijd is diaconie dan een getuigenis van Zijn zorg voor de wereld.

Diaconie is dan ook een taak van de gehele gemeente. De diakenen proberen als ambtsdragers vorm en richting te geven aan die taak.

De diaconie helpt zowel gemeenteleden (= gemeentediaconaat) als mensen die bij ons wonen en niet tot onze kerk behoren (landelijk diakonaat); zij steunt ook mensen in het buitenland (werelddiaconaat).