WIE ZIJN WIJ   

 

...enkele foto's genomen tijdens een "startzondag" ...aan de hand van prenten worden onze gemeente- activiteiten toegelicht...

 

We zijn een veelkleurige groep. Als U op zondagmorgen onze kerk binnenkomt zal het U opvallen, hoe verscheiden onze gemeenschap is. Veel jeugd; veel mensen van buitenlandse afkomst

De baby’s en peuters kunnen terecht bij de baby en peuter oppas. De kinderen tot 12 jaar oud blijven in de kerk tot na een verhaal voor de kinderen, en gaan daarna naar hun eigen “Kindernevendienst” Een twaalftal tieners (onze “Jeugdkerk”, die tweemaal per maand samenkomen) behoren tot onze trouwe kerkgangers. Ook oudere mensen ontbreken niet.

Elf verschillende nationaliteiten tellen we onder onze kerkgangers. Alhoewel het grootste deel van onze gemeenschap uit Vlamingen bestaat,  is er daarnaast een grote verscheidenheid uit andere landen. (mensen uit Europese landen, maar ook Assyriërs, Syriërs, Afrikanen, Indonesiërs).

We zijn een gemeenschap. Voor de kerkdienst klinkt er typisch geroezemoes in de kerk, omdat de mensen elkaar begroeten. Vaak blijft na de kerkdienst een deel van ons plakken voor een gesprek; ook als er geen koffie wordt geschonken (dat doen we nl. 2 keer per maand). Die onderlinge band maakt dat we ook in de week betrokken zijn op elkaar.

We zijn een protestantse kerk. We zijn christenen levend vanuit de traditie van de hervorming (Luther, Calvijn). Jezus, de Christus is onze Heer en heiland. De bijbel heeft voor ons gezag als Gods Woord. Dat Woord is onze gids om als vrije en verantwoordelijke mensen in liefde te leven, in en vanuit een persoonlijke relatie met de Heer onze God.

Maar we zijn geen helden. We zijn een groep kwetsbare mensen, die gemeenschap van liefde willen vormen om elkaar te steunen en te bemoedigen.

De structuur van onze kerk is bedoeld om elkaar te helpen onze persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover God te leren en uit te leven. Een kerkraad van ouderlingen en diakenen onder leiding van de dominee draagt daarbij het gezag.

Maar een gezag met een dienend karakter, bedoeld om onze gaven tot volle ontplooiing te brengen.

We willen een dienende kerk zijn voor Mechelen en omgeving. Een kerk die niet met het vingertje wijst of de mensen klein houdt; maar ingaat op de belangrijkste vragen en noden van de mensen.