SAMENSTELLING KERKRAAD EN CONTACT

Predikant

 Ds. J.H. Brouwer - 015 20 51 54

Diaken

 Dhr. Vandensavel Georges - 015 61 02 03

 ► Ouderlingen

 Dhr. Vandensavel Georges - 015 61 02 03 (voorzitter)

 Mevr. Saliba Georgette 

 Dhr. Van Lierde Xavier - 04 85 71 71 08

 Dhr. Van Cammeren Geert - 015 31 97 64

 ► Kerkelijk secretariaat

Dhr. Georges Vandensavel
vandensavel.georges@busmail.net